Informació sobre les ajudes d’emergència per a Haití

El Consell Municipal de Cooperació i Ajuntament de Cornellà han posat en marxa una campanya re informar, consciència i recaptar ajuts monetaris, amb l’objectiu de millorar les condicions bàsiques de vida dels ciutadans i ciutadanes d’Haití.
És una campanya oberta. Tothom que vulgui fer quelcom per la campanya es pot adherir. Nosaltres afegirem totes les activitats que s’organitzin des de la ciutat al programa de la campanya. Totes les activitats i adhesions d’entitats, col?lectius de persones, comerços i empreses a la campanya les posarem a un apartat de la web de l’Ajuntament que s’està creant per la campanya “Cornellà amb Haití”. El més important és fer coses per les persones damnificades d’Haití i no qui les fa