Resultats de les eleccions al Consell Escolar

Es presenten els resultats de les eleccions:
– Dàmaris Doñate 38
– Maribel García 34
– Manolo Piñeiro 28
– Juan Andrés 16
– Susana Martínez 15
– Sandra 13
– Gaspar Álvarez 13

Es valora molt negativament la participació a les eleccions al consell escolar (66 vots), representen aproximadament un 10% del cens. Les eleccions anteriors van comptabilitzar 120 vots.

A tenor dels resultats i tenint en compte baixes i substitucions, el Consell Escolar es constituirà a partir d’ara amb els següents membres:
– Dàmaris Doñate (eleccions del passat 16 de gener)
– Maribel García (eleccions del passat 16 de gener)
– Juan Andrés (eleccions del passat 16 de gener i a resultes de la renuncia de Manolo Piñeiro)
– Francisco Duro (de les anteriors eleccions al 2011)
– Gaspar Álvarez (a resultes de la renucia de Luis Muñoz, escollit en les anteriors eleccions del 2011 i també de la Susanna Martínez)
– Rosa Serrano (com a representant de l’AMPA)

Es recorda que al Consell Escolar hi ha cinc representants del pares i mares. Les eleccions son biannuals, i si en les anteriors es van renovar dos membres, enguany s’han renovat tres.

Les diferents comissions mixtes, queden constituïdes de la següent forma:
Menjador: Maribel García
Comissió econòmica: Gaspar Álvarez
Biblioteca, Casal d’Estiu i Socialització de Llibres: Rosa Serrano
Posa’t guapa: Dàmaris Doñate
Extraescolars: Manolo Piñeiro i Juan Andrés
Cultura i Festa de la Primavera: Francisco Duro