ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES 2016

ENTITATS: ACTUALITZACIÓ DE DADES 2016

Es recorda a totes les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que, com cada any, tenen l’obligació d’actualitzar les dades del Registre durant el primer trimestre de l’any. És necessari efectuar aquest tràmit per poder gaudir dels drets que la inscripció els reconeix. Els formularis estan penjats  a la web municipal

www.cornella.cat